» Palaute
Historiaprojekti
Katso lisätietoja historiaprojektin kuvaus -sivulta
  virtualpilots.fi
In English 
 | tiistai, 03.10.2023
 Yhdistys ja yhteystiedot» Kirjaudu sisään 

Kotisivu | Yhdistys ja yhteystiedot | Sotahistoriaa
Virtuaalilentäjät - Virtual Pilots ry

Historiaprojektin kuvaus | Historiaprojektin toiminta ja päämäärät | Veteraanien haastattelut | Dokumenttiprojekti | Avusta historiantutkimusta | Historiaprojektin vastuu- ja yhteyshenkilöt

Virtuaalilentäjät - Virtual Pilots ry
Historiaprojektin kuvaus

Virtuaalilentäjät ry on virtuaali-ilmailuyhdistys, jonka toimintasuunnitelmaan kuuluu myös aktiivinen Suomen ilmailuhistorian tutkiminen, tallentaminen ja perinnetyö.

Yhdistys on Sotahistoriallisen seuran yhteisöjäsen ja sitoutunut seuran päämäärään Suomen sotahistoriallisten muistojen tallentamisessa ja vaalimisessa.

Historiaprojektin toiminta ja päämäärät

Historiaprojektin päämääränä on suomalaisen ilmailuhistorian tallentaminen eri muodoissaan. Perinnetyömme eri osa-alueita ovat muun muassa:
 • Veteraanien haastattelutoiminta. Keräämme talteen haastatteluilla muistoja ja tietoja, jotka julkaistaan artikkeleina yhdistyksen ilmailuhistoriasivuilla. Esim. www.virtualpilots.fi/hist/.
 • Julkaisemiemme suomalaisesta ilmailuhistoriasta kertovien haastattelujen ja artikkelien kääntäminen englanninkielelle. Esim. Captain H. Wind's Lectures On Fighter Tactics.
 • Harvinaisen ilmailuhistoriallisen aineiston, kuten henkilökohtaiset muistelmat, muistiinpanot ja kurssijulkaisut, kerääminen ja mahdollisuuksien mukaan / aineiston luovuttajan luvasta riippuen julkaiseminen.
 • Museoarkistojen opaskirjojen, tutkimusten, koelentodokumenttien ja muun arkistomateriaalin tallentaminen ja siirtäminen digitaaliseen muotoon. Esim. Technical & Pilot Manuals.
 • Sotilasilmailuaiheisten valokuvien siirtäminen digitaaliseen muotoon yhdessä suomalaisten ilmailumuseoiden kanssa. Pitkällä tähtäimellä virtuaalisten valokuvakansioiden kehittäminen ja julkaiseminen.
 • Digitaalisen materiaalin käsittely ja koostaminen cd-rom-levylle, joka/jotka annetaan korvauksetta suomalaisten ilmailumuseoiden käyttöön.
 • Sekä suomalaisten että yleismaailmallisesti merkittävämpien muiden ilmailuharrastajien tekemien ilmailuhistoriallisten dokumenttien julkaisu.
Kaikki syntynyt aineisto tallennetaan kiinnostuneiden luettavaksi Virtuaalilentäjien verkkosivuille osoitteeseen www.virtualpilots.fi. Internetin laajan levinneisyyden ja kansainvälisyyden ansiosta julkaisut ovat maailmanlaajuisen ilmailuharrastaja ja -ammattilaisyhteisön luettavissa. Historiaprojektin kaikissa vaiheissa noudatetaan tekijäoikeuslakeja, yleistä hyvää tapaa ja asianomaisten tahtoa.

Luomamme aineisto on tarkoitettu myös ilmailuhistorioitsijoiden käyttöön ja sitä saa käyttää lähdeaineistona tutkimus- ja julkaisutoiminnassa ilman eri lupaa.

Lisäksi yhdistys toimi avustajana Suomen Sodat 1939-1945 DVD-projektissa.

Veteraanien haastattelut

Veteraanihaastatteluilla pyritään tallentamaan suomalaisten lentäjäveteraanien muistoja, mielipiteitä ja tietoa pysyvään muotoon. Lentäjillä, sähköttäjillä, ampujilla, mekaanikoilla ja muilla Ilmavoimien sodanaikaiseen toimintaan osallistuneilla on hallussaan runsaasti harvinaislaatuista, jopa ainutkertaista informaatiota, jolla on arvoa ilmailuhistoriasta kiinnostuneiden keskuudessa.

Haastattelutilanteissa veteraanit kohdataan ravintolassa tai muussa yhteisesti kulloinkin soveliaimmaksi katsottuun tilaan nauttimaan yhdistyksen tarjoamista antimista mahdollisimman leppoisan keskustelutunnelman hakemiseksi. Haastattelut tehdään yleensä vähintään kahden tai kolmen yhdistyksen jäsenen läsnäollessa, mutta mikäli olosuhteet sallivat on haastattelussa läsnä myös useampia jäseniä. Tällä haetaan sekä mahdollisimman monipuolista tietopohjaa varsinaista haastattelua varten, että pyritään myös tarjoamaan mahdollisimman monelle nuoremman polven ilmailuharrastajalle mahdollisuus veteraaneja kohtaamiseen ja mielipiteiden ja ajatusten vaihtamiseen.

Haastattelut dokumentoidaan ääninauhalle, joka siirretään tietokoneelle mp3-muotoon. Mp3-äänitiedostot jaetaan tämän jälkeen puhtaaksikirjoittajille, joiden tekstimuotoon siirtämän materiaalin projektinvetäjä kasaa, oikolukee ja valmistelee julkaisukuntoiseksi artikkeliksi. Syntyneet artikkelit julkaistaan yhdistyksen verkkosivujen historiaosiossa.

Suomenkielisen artikkelin julkaisun jälkeen artikkelit pyritään kääntämään englanniksi ja julkaisemaan historiasivuilla. Uusista artikkeleista ilmoitetaan tapauskohtaisesti muun muassa kotimaisissa ja kansainvälisissä ilmailuharrastajien keskusteluryhmissä.

Haastattelutoiminnassa yhdistykselle suureksi avuksi ovat olleet lukuisten yksityishenkilöjen ohella erityisesti sotilaslentäjien Pilvenveikot-klubi ja Tampereen Ilmasilta -ilmailuyhdistys.

Dokumenttiprojekti

Virtuaalilentäjät tallentaa osaltaan myös laajempaa suomalaista ja yleismaailmallista ilmailuhistoriaa siirtämällä arvokkaita vanhoja dokumentteja, ohjekirjoja, koelentoraportteja ja muuta aineistoa digitaaliseen muotoon.

Ilmailumuseoiden arkistoissa piilee runsaasti arvokasta, yleismaailmallisestikin kiinnostavaa ja haluttua aineistoa, joka nykyisessä paperimuodossaan haurastuu ja muuttuu ajan mittaan käyttökelvottomaksi. Osa hauraammalle paperille tehdyistä dokumenteista rapistuu jo lähivuosina ja on jo nyt paikoitellen hyvinkin vaikeaselkoista. Dokumenttiprojektin myötä aineistoa skannataan tietokoneelle, tarvittaessa käsitellään ohjelmallisesti ja pelastetaan näin tulevien harrastajien ja tutkijoiden käytettäväksi. Ensivaiheessa pääpaino on suomenkielisten dokumenttien tallentamisessa. Toissijaisesti tallennetaan englanninkieliset dokumentit, jotka liittyvät läheisesti Suomen Ilmavoimiin. Tärkeimpien suomen- ja englanninkielisten aineistojen tultua tallennetuksi työstövuoroon pääsevät myös esimerkiksi saksan- ja ranskankieliset dokumentit.

Valmiit dokumentit luovutetaan suomalaisille ilmailumuseoille. Dokumenteista julkaistaan aikanaan myös kooste yhdistyksen verkkosivuille, josta niitä voi lukea maksutta. Dokumenteista koostetaan myös cd-rom-levy, joka luovutetaan suomalaisten ilmailumuseoiden käyttöön ja myytäväksi.

Dokumenttiprojektissa Virtuaalilentäjät ry:n pääyhteistyökumppaneina toimivat Hallinportti Ilmailumuseo ja Keski-Suomen Ilmailumuseo.

Jos hallussasi on alkuperäisiä tai kopioituja dokumentteja, lentopäiväkirjoja, ohjekirjoja tai muuta aineistoa olemme aina erittäin kiinnostuneita.

Avusta historiantutkimusta

Virtuaalilentäjien historiaprojekti ei olisi mahdollinen ilman vapaaehtoisia auttajia. Esimerkiksi haastattelujen tietokoneelle siirtämisen jälkeen ääninauhat puhtaaksikirjoitetaan ja käännetään vapaaehtoisten avulla. Avustajat saavat työstään palkkioksi hyvän mielen ja nimen julkaistuun artikkeliin.

Avustajia tarvitaan ennen kaikkea kahteen perustyöhön:

 • Ääninauhojen puhtaaksikirjoitukseen. Halukkaille toimitetaan nauha kerrallaan kulloinkin tekeillä olevasta haastattelusta, jonka avustaja kirjoittaa tekstimuotoon mahdollisimman sanatarkasti. Kukin ääninauha on yleensä tunnin mittainen.
 • Kääntäminen suomesta englantiin tai toisinpäin. Virtuaalilentäjien julkaisemat artikkelit julkaistaan ajan myötä myös englanninkielelle käännettynä, mihin tarvitaan hyvän englanninkielentaidon omaavia vapaaehtoisia kääntäjiä ja oikolukijoita. Lisäksi englanniksi tai muilla kielillä julkaistuja ilmailuhistoriallisia artikkeleja käännetään suomeksi harkinnan mukaan.
Suurin puute on haastattelunauhojen puhtaaksikirjoittajista. Hallussamme on jatkuvasti useita työstämistä odottavia haastattelunauhoja, joille ei riitä käsittelyjöitä. Mikäli haluat kantaa kortesi yhteiseen ilmailuhistorialliseen kekoon ole hyvä ja ota yhteyttä. Avustajien ei tarvitse olla virtuaalilentäjiä vaan apua otetaan mielihyvin vastaan keltä tahansa ilmailuharrastajalta. Mikäli olet itsekin tehnyt veteraanihaastatteluja kuulemme sinusta mielihyvin ja julkaisemme mieluusti artikkelisi. Puhtaaksikirjoitus-, käännös- ja artikkeliasioissa yhteydenotot Jukka Kauppiselle.

Dokumenttiprojektissa voidaan avustajia käyttää erityisesti materiaalin käsittelyssä julkaisukelpoiseen muotoon. Lisäksi arkistokäynneillä tarvitaan erityisesti kannettavia tietokoneita ja nopeita skannereita (erityisesti A3-kokoa) materiaalin tallentamiseksi. Laitteistolainat ovat luonnollisesti erittäin tervetulleita. Yhteydenotot Pentti Kurkiselle.

Historiaprojektin vastuu- ja yhteyshenkilöt

Yleinen koordinointi ja haastattelut:
Jukka O. Kauppinen (Grendel), Grendel at byterapers piste com, puh. 044 - 9204360

Dokumenttiprojektin aineiston käsittely ja koordinointi:
Pentti Kurkinen (Buffalo, Penttiku), pentti.kurkinen at kiipula piste fi, puh. 050 - 593 8642

Kiitämme

Kiitämme suuresti mm. seuraavia ja henkilöitä sekä tahoja korvaamattomasta avusta historiaprojektissa. Ilman teidän panostanne emme olisi päässeet puusta pitkään:
 • Pilvenveikot; erityisesti Kauko Aho, Olli Kivioja, Väinö Pokela
 • Tampereen ilmasilta; erityisesti Lauri Väisänen
 • Ilmavoimat; erityisesti everstiluutnantti Jarmo Lindberg
 • Hallinportin Ilmailumuseo
 • Keski-Suomen Ilmailumuseo
 • Göran Bruun
 • Jussi Soini
 • Ossi Juntunen
 • Jarmo Paimen
 • Markku Herd
 • Hannu Mononen
 • Juhana Lepoluoto
 • Matti Yrjölä
 • Erkki Nieminen
 • Heikki Kauranne
 • Teemu Pitkänen
 • Joonas Konttinen
 • Antti Laukkanen
 • Seppo Tolonen
 • Ari Simolin
 • Marko Salo
 • Petri Hallberg
 • Pasi Kajo
 • Jari Matti Taskinen
 • Olli Korhonen
 • Mirja Krook
 • Timo Niiranen
 • Marko Enenbert
 • Paavo Kajakoski
 • Janne Kallela
 • Teemu Perheentupa
 • Jaakko Kuusisto
 • Tommi Maijala
 • Viljo Lehtinen
 • Risto Korva

Viimeksi muokattu: 2017-02-16 07:31