» Palaute
Historiaprojekti
Katso lisätietoja historiaprojektin kuvaus -sivulta
  virtualpilots.fi
In English 
 | tiistai, 25.06.2024
 Suomen Sodat 1939-45» Kirjaudu sisään 

Kotisivu | Suomen Sodat 1939-45
In English

Suomen Sodat 1939-1945

[ Mikä on Sotaromppu? | Kuvia | Virtuaalilentäjät ry:n osuus Sotarompussa | Uutiset ]

Mikä on Sotaromppu?

Uusi Suomen Sodat verkkosivusto julkaistu Valkeasaaren taistelun 60-vuotis päivänä

www.suomensodat.com [HUOM: sivusto ei enää käytössä]

Suomen Sodat 1939-45 on merkittävä kansallinen multimediahanke.
Itsenäistymisen jälkeisen historiamme tärkeimpiin kuuluvien tapahtumien, talvi- ja jatkosodan tutkimus on tuottanut jo siinä määrin tietoa, että sen hallitseminen edellyttää uuden teknologian hyväksikäyttöä. Tutkimuksen jatkuessa alati osa tiedoista vanhenee. Vanhentuminen koskee erityisesti sotiemme yleisesityksiä, joita muutenkin on olemassa vain harvoja. Toisaalta kansanomainen kattava kokonaisesitys sodistamme puuttuu lähes tyystin. Tätä puutetta paikkaa erinomaisella tavalla valmisteilla oleva jatkosodan multimediateos Suomen Sodat 1939–45.
Päämääränä on kertoa Suomen kansalle

  • Miten maamme joutui sotaan
  • Mitä sodissamme tapahtui ja
  • Kuinka onnistuimme säilyttämään maamme itsenäisyyden
Sotaromppu- on ei-kaupallinen tuote ja sitä kehitetään apurahojen turvin, mm. EU-tuella. Tavoitteena on saada tuote julki vuoden 2004 loppuun mennessä.

Projektin tavoite on pitää rima korkealla ja täydentää jatkosodan päämaja- ja rintamasuuntien näkökulmia yhdeksällä kesän -44 ratkaisutaistelulla, joista seitsemän Karjalan kannakselta sekä kaksi Laatokan Karjalasta. Tutkimuksemme valossa sekä Nietjärvi että Ilomantsi ovat molemmat nousemassa varsin merkittäviksi itsenäisyytemme nurkkakiviksi sodan loppuvaiheissa.

Asiakäsikirjoituksia työstää verkossa 17 maamme eturivin historian ja kansainvälisen politiikan tutkijaa ye.everstiluutnantti, VTM Ari Raunion johdolla. Ari on Suomen Sotahistoriallisen seuran puheenjohtaja. Hän johti Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitosta ennen reserviin ja hankkeemme päätoimittajaksi siirtymistään.

Tampereen teknillisen korkeakoulun Digitaalisen Median Instituutissa on luotu tutkijaryhmän tohtorinväitöskirjatyönä 3D -animaation ohjelmointityökalut, joilla interaktiiviset taistelumaastot ja -tapahtumat saatetaan aikansa asuun. Hankkeeseen sisältyy myös merkittävä tutkimustyö entisen Neuvostoliiton arkistoissa. Tavoitteena on saada tämä mittava suomalainen multimediatyö valmiiksi vuoden 2003­2004 vaihteessa. Pääosa Suomen Sodat 1939-45 tuotannosta tehdään verkon yli etätyönä eri puolilla maatamme.

Kehitetty formaatti mahdollistaa jatkossa multimedian täydentämisen nykyisellä tuotantotiimillä, esimerkiksi talvisodan tapahtumilla. Myös eteneminen jatkosodan kuvauksissa sodan eri vaiheisiin ja eri rintaman osille, esimerkiksi Lapin sodan yksityiskohtaisempaan tarkasteluun voisi osoittautua tarpeelliseksi. Tästä ei ole kuitenkaan suunnitelmia, vaikka talvi- ja jatkosodan sotatapahtumien asiakäsikirjoitus ja kartat ovat valmiina. Ne ilmestyvät 2004 Genimapin kustantamana Suomen Sodat 1939-45 karttakirjana ennakoiden multimedian julkaisemista ja tukien sen avulla tapahtuvaa opetusta maamme oppilaitoksissa.

Valmistuttuaan DVD-levy jaetaan maamme kouluihin ja puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen sotilasopetuslaitoksiin. Verkkoversiona se leviää kaikkiin maamme koteihin sekä kieliversioina myös ulkomaille.

Hanketta on esitelty kuluvan vuoden aikana eräissä yhteyksissä asianharrastajille, mm. presidentti Mauno Koivistolle sekä pääministeri Paavo Lipposelle. Valmisteilla olevaa multimediaa pidetään merkittävänä kulttuuritekona.

Sotiemme historia on alkanut kiinnostaa nuoria. Tieto veteraanisukupolven ankarista taisteluista ja raskaista uhreista isänmaan puolesta on omiaan kohottamaan nuorison itsetuntoa.

Kuvia

Virtuaalilentäjät ry:n osuus Sotarompussa

Virtuaalilentäjät ry auttoi projektin ilmailuosion valmistelussa auttamalla projektin tekijöitä saamaan lentokoneiden 3d-malleja. Näitä käytetään valmiin tuotoksen animoiduissa 3d-taisteluosioissa. Lisäksi yhdistyksen jäsenet toimivat projektin betatestaajina.

Yhdistyksen osuus projektin 3d-osiossa on päättynyt. Kiitämme lämpimästi kaikkia niitä yksityishenkilöitä, jotka auttoivat luomalla 3d-malleja ja maalauksia lentokoneita varten.

Erityiskiitokset haluamme esittää venäläiselle 1C: Maddox Games -yhtiölle. Maddox Games ja yhtiön päämies Oleg Maddox ovat olleet projektille korvaamaton apu ja aulis yhteistyökumppani, joiden panosta ei voi kyllin kiittää. Erityisesti IL-2: Sturmovik- ja IL-2: Forgotten Battles -simulaattoreistaan tunnettu yhtiö lisensoi Suomen Sodat -projektin käyttöön interaktiivisissa taisteluosuuksissa käytettävät 3d-mallit. Kiitos, Oleg! Kiitos, Maddox Games! To Russia with love!

Uutisia

Uusi Suomen Sodat verkkosivusto julkaistu Valkeasaaren taistelun 60-vuotis päivänä

9.6.2004 Uusi Suomen Sodat verkkosivusto julkaistu Valkeasaaren taistelun 60-vuotis päivänä

Laajasta Suomen Jatkosotaa kuvaavasta multimediateoksesta Suomen Sodat 1941-44 on uusittu Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 60-vuotispäivänä verkkosivusto, jossa esitellään 4.9. julkaistavaa hanketta. www.suomensodat.com -verkkosivuston on toteuttanut TietoEnator.

Tiettävästi laajin maassamme toteutettu multimedia sisältää Jatkosodan päämaja- ja rintamanäkökulmat sekä yhdeksän kesän -44 ratkaisutaistelun kuvaukset Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalassa. Neljä vuotta kestäneessä projektissa on suoritettu arkistotutkimuksia Suomessa ja Venäjällä ja tutkimustulokset on asetettu läpinäkyvästi päällekkäin. ’Sotahistoriaa ei ole kirjoitettu uudestaan, mutta lähemmäksi totuutta on päästy,’ toteaa hankkeen vetäjä everstiluutnantti Leo Skogström.

Tieteellisesti pätevää asiakäsikirjoitustyötä on johtanut sotahistorioitsija, everstiluutnantti Ari Raunio. Työhön on osallistunut 16 maamme eturivin sotahistorian ja kansainvälisen politiikan asiantuntijaa. Venäläinen näkökulma multimediaan on saatu Petroskoin valtion ylipiston professori Juri Kilin arkistotutkimusten ja artikkelien kautta. Teoksessa on satoja karttoja, autenttista kuvamateriaalia ja siihen sisältyvässä ensyklopediassa satoja henkilömatrikkeleita komentajista rintaman molemmin puolin sekä tietoja kalustosta ja sotamateriaalista. Suomalaisten, venäläisten ja saksalaisten sotaveteraanien haastattelut ovat näkyvilla taisteluintroissa sekä videohuoneessa. Taistelumaastot on pyritty saattamaan aikansa asuun interaktiivisilla kolmiulotteisilla maastomalleilla, joissa käyttäjä voi tarkastella tapahtumapaikkojen skenaarioita omasta näkökulmastaan.

Hankkeen toteuttamiseen ovat osallistuneet Kärkijoukkueen johdossa tunnetut tuotantoyhtiöt Everscreen, Morning Digital Design ja TietoEnator sekä Tampereen teknillisen yliopiston Digitaalisen Median Instituutti ja Kotka Media Center. Yritykset ovat tuoneet multimediaan kukin huippuosaamistaan laadukkaan tuotteen aikaansaamiseksi, tavoitteena sisällöntuotannon kehittäminen maassamme.

Tuote, jolla on puolustusvoimien tuki, on suunnattu uusille sukupolville, joilla on kiinnostusta juuriinsa ja lähihistoriamme merkittäviin tapahtumiin, mutta niihin liittyvää tietoa puuttuu. Sisällön kehittämiseen on osallistunut joukko lahjakkaita media-alan opiskelijoita ja nuoria, jotka tekevät tuotetta omalle sukupolvelleen.

Yksityisestä aloitteesta käynnistyneen tuotannon rahoittamiseen ovat osallistuneet maamme teollisuusyritykset, monet säätiöt sekä Tekes. Lisäksi hankkeelle on myönnetty EU:n ja valtion rahoitusta. Valmistuva DVD-levy jaetaan maamme kouluihin, puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle opetuksen tukimateriaaliksi. Myyntiin se tulee omakustannushintaan kautta maan syksyn aikana.

Uutispäivitys 2004 alkuvuosi

Suomen Sodat multimediahanke on tiiviissä tuotantovaiheessa. Ohjelman tekoon osallistuu viitisenkymmentä eri alan asiantuntijaa. Yhdeksän taistelun käsikirjoituksia muokataan usealla eri tasolla ja syötetään kuvien, äänten ja videomateriaalin kanssa toimitusjärjestelmään, josta ohjelmaa ryhdytään huhtikuussa koostamaan. Syntyneestä materiaalista työstetään parhaillaan kesän 1944 ratkaisutaisteluita edeltäviä introja eli yhteenvetoja. Introissa kunkin taistelun kulku esitetään 8-10 minuutin jaksona.

Introjen teko toimii kehitettyjen 3D-työkalujen testilaboratoriona ja parantaa ohjelman teknistä toimivuutta. Teknisen testaamisen lisäksi myös multimediateoksen toimivuutta kokonaisuutena tarkastellaan koko tekoprosessin ajan.

Nykytilanne:

Meneillään oleva Nietjärven taistelukuvauksen intro valmistuu 28.1. Sen jälkeen ovat rahoitustilanteen mukaisesti vuorossa Viipurinlahti, Ilomantsi, Kuuterselkä sekä vuonna 1999 valmistuneen Vuosalmen taistelu-demon päivitys nykyasuun. Valmistuneet osat koko jatkosotaa esittävästä multimediasta ovat saaneet kaikkialla innostuneen vastaanoton. Muista sotaa käsittelevistä multimediahankkeista poiketen Suomen Sodat kattaa koko jatkosodan, ei vain yksittäisiä taisteluita.

Tuotantosuunnitelma:

Tuotantosuunnitelma tähtää koostetun multimediamateriaalin valmistumiseen kesäkuussa kahden kuukauden pituiseen käyttötestaukseen. Sotamuseon kanssa on keskusteltu tuotteen julkistamistilaisuudesta syyskuun 4.päivänä, jolloin tulee kuluneeksi 60 vuotta aselevon alkamisesta. Sotamuseon Jatkosodan erikoisnäyttely päättyy samaan aikaan.

Helmikuussa väännettävässä Viipurinlahden taistelussa suomalaisten ja saksalaisten ilma-alusten taistelu- ja pommituslennoilla oli torjunnan onnistumiselle keskeinen merkitys. Tässä on Kärkijoukkueen ja Virtuaalilentäjien yhteistyölle ainutlaatuinen tilaus. Päivä päivältä etenevä taistelukertomus, jonka on yhteistyössä suomalaisten ja Venäjän arkistoista EU-rahoituksella kirjoitetun tutkimuksen viimeinen sana, ansaitsisi tulla kuvitetuksi lentokaluston ja molempien maiden ilmavoimien käytön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ilmavoimien käytön ovat kirjoittaneet:
- Martti Peltonen, Suomen ilmavoimat
- Carl-Fredrik Geust, Venäjän ilmavoimat
- Hannu Valtonen, Saksan ilmavoimat
- Yuri Kilin, Puna-armeijan operatiiviset suunnitelmat
- Markku Palokangas, Viipurilahden taistelun pääkirjoittaja

Viimeksi muokattu: 2018-12-30 20:03