» Feedback

History project
Read the description of our history project
  virtualpilots.fi
Suomeksi 
 | Thursday, 27.06.2019 
 War History» Kirjaudu sisään 

Home | War History | manuals | yak3 | luku5.html
Jak-3 - Lentäjän käsikirja: 5. Lennon päättyminen
5. Laskeutuminen
 • LASKUN VALMISTELU
 • TELINEEN NORMAALI ALASLASKU
 • TELINEEN MANUAALINEN ALASLASKU
 • LIUKU
 • LAIPAN NORMAALI ALASLASKU
 • LAIPAN MANUAALINEN ALASLASKU
 • LASKEUTUMISEN VALMISTELU (TOIMENPITEET)
 • YLÖSVETO
 • LASKEUTUMINEN
 • TOIMET LASKUKIIDON JÄLKEEN
 • TOIMET LENNON JÄKEEN
 • Sisällys  LASKUUN VALMISTAUTUMINEN

  Asetetaan laukaisunappien suoja ja kytketään aseistuksen keinuvipu sähkötaulussa pois päältä.

  Varmistetaan ilmajärjestelmän toimivan verkon paine, jonka tulee olla alueella 40-50 kg/cm2.

  LASKUTELINEEN NORMAALI ALASLASKU

  Laskuteline lasketaan alas vaakalennossa nopeudessa 280-300 km/t, jota varten:

 • pannaan telineen hanan vipu asentoon ”Nostettu” 2-3 sekunniksi (vastapaineen kehittämiseksi nostosylintereissä);
 • asetaan hanan vipu asentoon ”Laskettu”;
 • varmistetaan telineiden laskeutuminen vihreiden lamppujen palamisesta ja mekaanisten osoittimien asennosta.
 • LASKUTELINEEN HÄTÄLASKU

  Jos teline ei laskeudu normaalisti, sovelletaan hätäalaslaskua, jota varten;

 • pannaan normaalin laskun hana neutraaliin asentoon:
 • vedetään itseenpäin lukkojen hätäavauksen vipu;
 • se jälkeen kun telineet putoavat, avataan varapullon hana alaslaskeutuneen telineen lukitsemiseksi lopullisesti;
 • varmistetaan telineiden laskeutuminen osoittimista.

 • LIUKULENTO

  Varmistetaan osoittimesta vesijäähdyttimen läpän asento ja normaalin vedenlämmön ylläpitäminen automaatilla (vedenlämmön ollessa alle 85o oC vesijäähdyttimen läpän pitää olla täysin suljettu).

  Vedenlämpö ei saa laskea alle 60°C.

  Liukulento ylösvedetyillä laskusiivekkeillä suoritetaan nopeudella 230-240 km/t, mutta lasketuilla – mittarinopeudella 210 km/t.


  LASKUSIIVEKKEIDEN NORMAALI LASKU

  Siivekkeiden lasku suoritetaan suorassa liukulennossa mittarinopeudella 230-240 km/t; siivekkeiden laskua varten siivekkeiden ohjauksen hanan vipu viedään asentoon ”Alas” ja jätetään se siihen asentoon.

  LASKUSIIVEKKEIDEN HÄTÄLASKU

  Siinä tapauksessa, että ei ole ilmanpainetta pääsäiliössä, laskusiivekkeet voidaan laskea varasäiliöstä, jota varten:

 • suljetaan pääsäiliön täyttöhana;
 • avataan varasäiliön täyttöhana;
 • viedään siivekkeiden ohjausvipu asentoon ”Alas”.

 • VALMISTAUTUMINEN LASKUUN

  Poistetaan kuormitus ohjaussauvasta korkeusperäsimen trimmillä.

  Asetetaan liukulennon mittarinopeus 210 km/t.

  Laskeuduttaessa yöllä ja ilman kentän valaistusta kytketään päälle laskuvalonheitin 100-70 metrin korkeudessa.

  Tarkennetaan lasku(kulma) moottorin vedolla (ei alle 25 m korkeudessa).

  YLÖSVETO

  Kun ylöveto tulee välttämättömäksi, kaasu- ja lapakulmavivun yhtäaikaisella liikkeellä tasaisesti annetaan täysi kaasu.

  Annettaessa kaasu lasketuilla laskusiivekkeillä on välttämättöntä torjua sauvalla koneen pyrkimys keikahtaa.

  Kun on saavutettu nopeus 230-240 km/t siirrytään korkeuden ottoon.

  Siivekkeitä ei nosteta alle 100 metrin korkeudessa, eikä nopeudessa alle 260 km/t, koska nostettaessa siivekkeet kone putoaa 30-50 m.

  Korkeuden menetyksen vähentämiseksi siivekkeitä nostettaessa voidaan panna niiden vipu keskiasentoon (neutraaliin), eikä ”Ylös”-asentoon. Kohtaavan ilmavirtauksen vaikutuksesta laskusiivekkeet nousevat tasaisesti ja koneen putoaminen vähenee.

  LASKU

  Laskeuduttaessa laskusiivekkeiden kanssa loppuveto aloitetaan 5-6 m korkeudessa, mutta ilman laskusiivekkeitä – vähän alempana.

  Koneen istuttamiseksi kolmelle pisteelle ohjaussauva viedään täysin itseenpäin laskuliu-un (maakannon) lopussa.

  Jarrutus aloitetaan sen jälkeen, kun kone on rullannut 30-40 m. Jarruja käytetään tasaisesti, jotta vältetään pyrstön nouseminen.

  Koneen pyrkimys kiemurtelemaan jarrutuksen aikana torjutaan jalalla.

  Laskukiidon lopussa nostetaan laskusiivekkeet, vieden hanan vipu asentoon ”Ylös”, mutta sitten neutraaliin asentoon.

  Tarkastetaan kiitotie, jonka jälkeen ryhdytään rullaukseen.

  Ennen käännöstä vapautetaan kannuspyörä pienellä sauvan työnnöllä (1/3 itseenvedetystä asennosta neutraaliin päin).

  Sen jälkeen, kun kone alkaa liikkua, sauva vedetään täysin itseenpäin.

  RULLAUKSEN JÄLKEEN

  Jäähdytetään moottori veden lämpöön alle 90oC seuraavalla tavalla:

 • avataan vesi- ja öljynjäähdyttimien läpät;
 • käytetään pienellä kaasulla (450-500 kierr./min) 2-3 minuutin ajan.
 • Kuumennetaan tulpat seuraavan moottorin pysäytyksen helpottamiseksi, jota varten kaasu- ja lapakulmavivun yhtäaikaisella liikkeellä nostetaan kierrokset 1500-1700:aan minuutissa 10-15 sekunnin ajaksi.

  Pysäytetään moottori. Tätä varten tulee kaasu-ja lapakulmavivun yhtäaikaisella liikkeellä pudottaa kierrokset 700:aan minuutissa ja kytkeä pois sytytys.

  Kytketään akku pois päältä.

  Kytketään ”Radio” ja Pitot-putken lämmitys pois päältä.

  Viedään laskutelinevipu neutraaliin asentoon, jonka jälkeen se lukitaan säpillä.

  Suljetaan paineilmajärjestelmän verkon hana.

  LASKUN JÄLKEEN

  Annetaan koneen mekaanikolle ohje koneessa ilmenneiden vikojen korjaamiseksi.


  Sisällys

  Last modified: 2003-09-29 20:55