» Feedback

History project
Read the description of our history project
  virtualpilots.fi
Suomeksi 
 | Wednesday, 19.06.2019 
 War History» Kirjaudu sisään 

Home | War History | manuals | yak3 | luku1.html
Jak-3 - Lentäjän käsikirja (Lennon valmistelu)
1. LENNON VALMISTELU
 • ENNEN LENTOA
 • KONEEN TARKASTUS JA VALMISTELU
 • ENNEN NOUSUA OHJAAMOON
 • OHJAAMOON NOUSUN JÄLKEEN
 • MOOTTORIN KÄYNNISTYKSEN VALMISTELU
 • MOOTTORIN RYYPYTYS
 • KÄYNNISTYS
 • MOOTTORIN LÄMMITYS
 • MOOTTORIN KOEKÄYTTÖ
 • RADION VALMISTELU JA TESTAUS
 • Sisällys  LENNON VALMISTELU

  Ennen lentoa vastaanotetaan mekaanikon ilmoitus koneen valmiudesta lentoon.

  KONEEN TARKASTUS JA VALMISTELU

  Suoritetaan koneen ulkopuolinen tarkastus ja varmennetaan:


 • Potkuri - ettei ole ulkopuolisia vaurioita (repeämiä, naarmuja) lavoissa ja navassa, eikä huomattavia taipumia lavoissa;
 • Runko (rakenne) - ettei ole vaurioita siiven pinnassa, rungossa, pyrstössä, eikä myöskään siivekkeissä ja peräsimissä; kääntyvätkö peräsimet vapaasti;
 • Luukut ja peitot - onko oikein suljettu lukituksilla;
 • Laskuteline - onko renkaissa oikea paine (painuma 30-40 mm), eikä niissä ole vaurioita;
 • Onko molemmissa telineissä normaali ja yhtä suuri painuma (ei kallistusta);
 • Pitotputki - onko suoja poistettu;
 • Polttoaineen ja voiteluöljyn määrä - täydellä tankilla polttoaineen pinta tulee olla 50 mm täyttöaukon yläreunaa alempana;
 • Voiteluöljyn määrä katsotaan öljysäiliöstä öljytikulla ja tulee olla 30 l;
 • Kannuspyörä - onko vaimentimen painuma ja renkaiden paine normaali (painuma 15-20 mm).


 • ENNEN NOUSUA OHJAAMOON  Tarkastetaan ohjaamo ja varmistetaan:

 • ettei siellä ole vieraita esineitä;
 • että magneetot on kytketty pois päältä;
 • että tykkien ja konekiväärien varmistus on päällä;
 • että tuulilasi, eikä ohjaamon kuomu ole likaisia, tai vaurioituneita;
 • onko kuomun pakkolaukaisin lukittu.
 • OHJAAMOON NOUSUN JÄLKEEN  Asetetaan jalat polkimille remmien alle

  ja kiinnitetään syöksyvyöt.

  Varmistetaan istuimen oikea korkeus, kun kuomu on suljettu.

  Varmistetaan, että kuomu aukeaa ja sulkeutuu kevyesti.

  Varmistetaan, että sauva ja polkimet liikkuvat keveästi ja sauvan liikerata on oikea.

  Asetetaan korkeusperäsimen trimmeri neutraaliin asentoon.

  Varmistetaan, että laskutelineen käyttövipu on neutraalissa asennossa ja, että vivun lukitusalpa on kiinni.

  Avataan (palo) bensiinihana.

  Avataan pneumaattisen järjestelmän hana ja varmennetaan ilmanpaine koneen sisäisissä paineilmasäiliöissä: pääsäiliössä paineen tulee olla 50 kg/cm2, varasäiliössä 32 kg/cm2.

  Paineiden ollessa alempia, järjestelmä täytetään kentän paineilmapullosta, jota varten:

 • varmennetaan, että moottorin käynnistyshana on kiinni;
 • avataan varasäiliön täyttöhana:
 • annetaan komento "ILMAA" ja seurataan painetta;
 • varasäiliön paineen saavutettua 32 kg/cm2 suljetaan varasäiliön täyttöhana;
 • pääsäiliön paineen saavutettua 50 kg/cm2 annetaan komento "STOP ILMA".
 • Huomautus. Ennen pneumaattisen järjestelmän täyttöä kentän pullosta mekaanikon tulee avata järjestelmän täyttöhana, joka sijaitsee pullon putkiliitoksessa.

  Varmistetaan laskusiivekkeiden laskumekanismin ja asennon osoituksen toiminta. Laskusiivekkeet voidaan vapaasti laskea ja nostaa ilmanpaineen ollessa 3-5 kg/cm2.

  Laskusiivekkeiden kokeilun jälkeen niiden hana asetetaan neutraaliin asentoon.

  Varmennetaan jarrujärjestelmän ilmatiiviys. Painettaessa jarruvipua täysin alas, polkimien ollessa keskiasennossa, ei saa kuulua purkautuvan ilman suhinaa.

  Huomautus. Jos kuuluu purkautuvan ilman suhinaa, polkimien ollessa poikkeutettuna, korjataan viallinen puoli jarrujärjestelmää.

  Kytketään akku ja varmennetaan:

 • laskutelineen varoitusvalot;
 • veden lämpötilan automaattisen säätimen tyyppiä ART-41 toiminta, jota varten: käännetään kytkin asentoon "Käsin" (ohjaus) ja painetaan painokytkin "Auki"- asennon puolelle, jonka jälkeen kytkin käännetään asentoon Automaatti"; jolloin ART-41:n tulee sulkea säädin;
 • akun jännite Volttiampeerimittarin mukaan (ART-41:n toimiessa) ei pidä olla alle 24V.

 • Varmistetaan moottorin hallinta:

 • kaasuvivun ja lapakulman säätövivun normaali liike;
 • seosvivun asento (toppariin itseesi päin);
 • ahtimen vivun asento (ensimmäiseen nopeuteen);
 • veden ja öljyn jäähdyttimien säätöluukkujen asento (suljettu).
 • Asetetaan korkeusmittari nollaan.

  Varmistetaan kellojen näyttö ja vedetään ne, jos on tarpeen.


  Aseiden valmistelu (viritys)  Ennen taistelulennolle lähtöä:

 • kytketään päälle aseiden keinuvipu, joka sijaitsee sähköpanelissa;
 • asetetaan heijastintähtäimen kulmapoikkeama-asteikko nollaan ja varmistetaan päivä- ja yövalaistuksen toimivuus;
 • varmistetaan, että tähtäin on oikein kohdistettu, jota varten käännetään pystysuoraan määrätty potkurin lapa ja katsotaan, että siinä ja tähtäimessä oleva ristikko ovat kohdakkain;
 • konekiväärien lataaminen: vedetään itseen päin paineilmalataajien kahvoista ja pienen tauon jälkeen päästetään ne irti;
 • tykkien lataaminen: vedetään kahvasta riuskasti itseen päin toppariin asti ja samantien päästetään irti.
 • Ennen lentoa korkealla:

 • kiinnitetään happinaamari;
 • tarkistetaan letku ja liitetään se naamarin liittimeen;
 • vakuuttaudutaan hapen määrästä pullossa (venttiilin ollessa täysin auki, paineen täysinäisessä pullossa tulee olla 150 kg/cm2 kesällä ja 130 kg/cm2 talvella);
 • varmistetaan järjestelmän tiiviys (järjestelmässä paineen tulee säilyä muuttumattomana);
 • varmistetaan hapen varasyöttö ja virtausindikaattorin toiminta (pullon suukappaleessa olevan virtausindikaattorin neulan tulee kääntyä alueelle 8-10); pullon kokeilun jälkeen venttiili suljetaan täysin.
 • Ennen yölentoa:

 • varmistetaan ohjaamon valaistus ja lentovalot, sekä kompassin ja tähtäimen taustavalaistus;
 • koneissa, joissa on laskeutumisvalonheittimet, varmistetaan valojen toiminta ja kohdistuskulma;
 • otetaan lennolle mukaan taskulamppu.
 • MOOTTORIN KÄYNNISTYKSEN VALMISTELU  Varmistetaan, että pyörien edessä on blokit.  Käynnistettäessä moottori ensimmäistä kertaa paineilmalla varmistetaan, että kentän paineilmapullo on kytketty.

  MOOTTORIN RYYPYTYS

  Asetetaan käsiruisku asentoon "Ryypytys pumppuun" ja nostetaan bensiinin paine putkistossa 0,3 - 0,4 kg/cm2:iin.

  Käännetään käsiruisku asentoon "Ryypytys sylintereihin" ja ryypytetään bensiiniä 4-6 kertaa. Talvella ja kylmällä ilmalla ryypytetään 2-3 kertaa enemmän, samalla kiertäen potkuria käsin kaksi-kolme kierrosta.

  Asetetaan käsiruisku asentoon "Poiskytketty".


  KÄYNNISTYS  Työnnetään normaalin kaasun vipu asentoon, joka vastaa 600-700 kierr/min (suunnilleen 15-20 mm taaimmaisesta asennosta) ja potkurin (lapakulma)vipu etummaisimpaan asentoon.

  Käynnistettäessä paineilmalla:

 • avataan koneen säiliön hana;
 • kytketään akku;
 • annetaan komento "Potkuri vapaaksi!" ja kun saadaan vastaus "Potkuri vapaa!" ,
 • avataan itsekäynnistyksen ilmahana (käynnistettäessä kentän pullon avulla annetaan käsky "Ilmaa");
 • sen jälkeen, kun potkuri alkaa pyöriä, painetaan vibraattori?nappulaa; ja samaan aikaan kytketään päälle molemmat magneetot, vibraattorinappula pidetään painettuna korkeintaan 10 sek. ja 3-5 sekunnin välein toistetaan painaminen.
 • Heti kun moottori alkaa toimia, vibraattorinappula vapautetaan ja itsekäynnistyksen ilmahana suljetaan.

  Varoitus!!!

  Jos 10-15 sek. kuluessa käynnistymisen jälkeen öljynpaine ei saavuta 1,5 kg/cm2 pysäytetään moottori alentuneen paineen syyn paljastamiseksi ja korjaamiseksi.
  Yhtäaikaa öljynpaineen noustessa avataan moottorin lisävoitelun injektori (talvella ja kesällä).


  MOOTTORIN LÄMMITYS

  Moottorin lämmitys suoritetaan kierrosluvulla 800-1000 kierr/min, kunnes saavutetaan ulostulo-lämpötilat:

 • vesi 60° C
 • öljy 40° C.
 • Talviolosuhteissa, bensiinillä ohennetulla öljyllä, moottorin lämmitys suoritetaan 900-1200 kierr/min:ssa jäähdytysnesteen lämpötilaan 60° C, riippumatta öljyn lämpötilasta, mutta öljynpaineen tulee tällöin olla 1,5-11 kg/cm2 rajoissa.
  Lämmityksen nopeuttamiseksi nostetaan vähitellen kierroksia, tarkkaillen että moottori käy tasaisesti ja ettei öljynpaine ylitä 11 kg/cm2:a.

  Lopetettaessa lämmitys suljetaan lisävoitelun injektori.

  MOOTTORIN KOEKÄYTTÖ

  Annetaan komento "Pitäkää koneen pyrstö maassa".

  Avataan vesi- ja öljyjäähdyttimen säätöluukut.

  Vedetään sauva itseen päin toppariin asti, asetetaan polkimet keskiasentoon ja painetaan jarruvipuja.

  Koekäytetään moottori nimellisteholla. Moottorin toimiessa normaalisti nimellisteholla mittarien osoitus tulee olla seuraava:

 • kierrokset 2600-2700 minuutissa;
 • ahtopaine 1100+30 elohopeamillimetriä
 • bensiinin paine 0,25-0,40 kg/cm2;
 • öljynpaine 5-9 kg/cm2;
 • öljynpaine, bensiinillä ohennettuna, ei alle 4 kg/cm2.
 • Koekäytön aikana moottoria ei saa käyttää täydellä kaasulla enempää kuin 5-7 sek. ja tulee seurata, ettei

  veden ulostulolämpötila ylitä 100° C

  eikä öljyn 110° C.

  Vähennetään kaasu 2400-2500 kierrokseen min., pitäen lapakulmavipu etummaisessa asennossa, kokeillaan magneettojen ja tulppien toiminta, kytkien päälle yksi magneetto kerrallaan.

  Yhdellä magneetolla kierrokset eivät laske enempää kuin 110 kierr. minuutissa.  Kierrosluvulla 2200-2300 kokeillaan potkurin ja kierrosluvun säätimen R-7 toiminta, jota varten siirretään lapakulmien vipu taaimmaiseen asentoon (1400-1500 kierr./min) ja sitten palautetaan vipu etummaiseen asentoon.

  Talvella öljyn lämmittämiseksi lapakulmien säätimen sylinterien ryhmässä suoritetaan lapakulmien säätö kaksi-kolme kertaa, jonka jälkeen lapakulmien säätövipu asetaan kaasuvivun viereen.

  Varoitus

  Jos lento on ensimmäinen moottorin, tai R-7:n vaihdon jälkeen, kun maksimikierrosten säätimen toimintaa ei ole kokeiltu, moottorin kokeilun aikana asetetaan kulmien säädin 2500 kierr. minuutissa ja suoritetaan startti säätimen tällä asetuksella.

  Kierroksilla 2000-2200 minuutissa käännetään ahdin ensimmäisestä nopeudesta toiselle ja varmistetaan moottorin toiminta 2500 kierr./min tai alle, jonka jälkeen käännetään ahdin takaisin ensimmäiselle nopeudelle.

  Kytkemisen osoitus ja moottorin normaali toiminta ahtimen toisella nopeudella ilmenee:

 • ahtopaineen nousu sillä hetkellä kun kytketään ahdin ensimmäiseltä nopeudelta toiselle;

 • nimellis ahtopaineen säilyttäminen kierrosten suurentuessa 2500 kierrokseen minuutissa;
 • ahtopaineen lasku, kun ahdin kytketään takaisin.
 • Varoitus:

  1. Ahdinta ei kytketä päälle maassa useammin kuin kaksi kertaa moottorin koekäytön aikana ennen lentoa kytkemisien välin ollessa 1-2 min.
  2. Varmistetaan, että aina kytkettäessä ahdin vipu käännetään äärimmäiseen asentoonsa.

  Kierroksilla 1500 minuutissa ja korkeammilla varmistetaan generaattorin toiminta. Generaattorin toimiessa oikein Voltti/Ampeerimittarin neula tulee sijaita vasemmalle nollasta, ts. osoittaa akun latausvirtaa.

  Generaattorin toiminta voidaan myös varmentaa telineen varoituslamppujen palamisena kytkettäessä akku pois päältä.

  Ennen lentoa taistelutehtävään yhdistetään bensatankit neutraloivan kaasun järjestelmään, jota varten järjestelmän hana käännetään tuntiosoittimesta sen toppariin asti. Hanan jättäminen väliasentoon kielletään.

  RADIOLAITTEEN KOKEILU JA VIRITYS  Kytketään "TLF":n ja "Kurkkumikrofoni":n haarukat vastaaviin pesiinsä mikrotelefoonin taulussa.

  Yhdistetään vastaanottimen piuha kuulokkeiden johtoon ja asetellaan kurkkumikrofoni.

  Kytketään "Akun" ja "Radion" keinuvivut, mutta mikrotelefoonin taulun keinuvipu käännetään asentoon "Vastaanotto" ja varmistetaan vastaanottimen toiminta kuuntelemalla (vastaanottimen staattinen suhina).

  Moottorin toimiessa varmistetaan lähettimen toiminta, jota varten painetaan nappia, joka on asennettu normaalin kaasuvivun kahvaan, ja kutsumalla maa-radioasemaa. Lähetys annetaan normaalilla äänellä (ei saa huutaa, eikä kuiskata).

  Moottorin käydessä täysillä kierroksilla varmistetaan vastaanottimen toiminta, jota varten päästetään nappi ja suoritetaan maa-aseman vastaanotto


  Jos lähetyksen vastaanotto ei ole riittävän selvä, suoritetaan vastaanottimen viritys "viritys"-kahvalla

  Äänenvoimakkuuden ollessa riittämätön säädetään vaadittu voimakkuus nupilla hiljempää-kovempaa".

  Radioaseman kokeilun jälkeen keinuvipua "Radio" ei kytketä pois päältä.

  Radioaseman kokeilu todetaan suoritetuksi, kun on muodostettu luotettava kaksipuoleinen radioyhteys.

  Varoitus!

  Kun moottori ei toimi, niin radioaseman (erityisesti lähettimen) kokeilu suoritetaan vain maa-akusta.


  ALKUUN

  Last modified: 2003-09-29 20:03