» Feedback

History project
Read the description of our history project
  virtualpilots.fi
Suomeksi 
 | Sunday, 16.06.2019 
 War History» Kirjaudu sisään 

Home | War History | manuals | yak3 | luku2.html
Jak-3 - Lentäjän käsikirja (Startti ja nousu)
2. Startti ja nousu
 • RULLAUS
 • ENNEN STARTTIA
 • LÄHTÖ JA NOUSU
 • ASEIDEN VALMISTELU
 • Sisällys  RULLAUS

  Avataan täysin vesi- ja öljynjäähdyttimien säätöluukut.

  Annetaan käsky "Poistetaan blokit" (käden heilautus sivuille) ja vastauksen "Blokit poistettu" jälkeen aloitetaan rullaus.

  Ennen liikkeellelähtöä kannuspyorä vapautetaan, jota varten sivuperäsinpolkimet asetetaan neutraaliin ja pehmeästi palautetaan ohjaussauva asentoon, joka on neutraalin ja itseenpäin vedetyn välillä. Sen jälkeen, kun kone alkaa liikkua, vedetään sauva täysin itseen päin.

  Kokeillaan jarrujen toiminta rullauksen aikana. Täydellä jarrutuksella ja sauva vedettynä itseen päin koneen tulee pysyä paikallaan moottorin kierroksiin 1900-2000 min. asti.

  Jotta edessä oleva maasto näkyisi paremmin, suoritetaan rullaus käärmemäisesti.

  Voimakkaassa sivutuulessa rullataan kannuspyörä lukittuna, jota varten ohjaussauva pidetään täysin vedettynä itseen päin.


  ENNEN STARTTIA

  Varmistetaan rikastimen (korkeuskorjain venäjäksi) ja bensiinihanan asento Rikastinvivun tulee olla täysin vedettynä itseen päin, bensiinihanan täysin työnnettynä itsestä poispäin.

  Varmistetaan lämpömittareiden näyttämä. Moottorista lähtevän öljyn lämpötilan tulee olla alueella 50 - 70°C, veden 60 - 90°C.

  Veden ja öljyn suositeltava lämpötila ennen starttia 70 - 80°C.

  Kytketään veden lämpötilan automaattinen säädin, jota varten kytkin pannaan asentoon "Automaatti", t.s. eteen.

  Varmistetaan ettei kiitoradalla ole esteitä ja suljetaan ohjaamon kuomu.

  Varoitus!!!

  Kaikki lennon vaiheet, paitsi lasku, suoritetaan ohjaamon kuomu suljettuna, sillä kuomu suljettuna meteli vähenee 30 db, maksiminopeus lennossa kasvaa 15-20 km/t ja muut koneen ominaisuudet - nousunopeus ja lentosäde - paranevat.

  Jos rullaus kestää pitkään, pannaan jarrut päälle ja kokeillaan moottorin kierrokset, niin pitkälle kuin jarrut ja pyrstön nouseminen sallivat.


  STARTTI JA NOUSU

  Tasaisesti työnnetään lapakulmien ja normaalin kaasun vivut eteen toppariin asti; samanaikaisesti työnnetään sauva itsestä poispäin, nostetaan pyrstö normaaliin (puolilaskettuun) asentoon.

  Lähtökiidon pitämiseksi suorana seurataan kiidon ohjausta moottoripeitteen sivusta tuulilasin läpi (tähtäimen vasemmalta puolelta).

  Koneen pyrkimys kääntyä oikealle torjutaan pienin vasemman jalan liikkein.

  Jarrujen käyttö kääntymisen torjumiseksi on kielletty.

  Irtautumisen jälkeen pidetään kone maan tuntumassa nopeuteen 260 km/t asti, jonka jälkeen siirrytään nousuun.

  Laskutelineen nousu varmistetaan mekaanisesta osoittimesta, jonka jälkeen asetetaan laskutelineen nostohana neutraaliin asentoon.

  Poista paine sauvasta korkeusperäsimen trimmillä.

  Varmistu veden lämmön automaattisen säädön toimivuudesta. Automaatin toimiessa normaalisti:

 • vesijäähdyttimen säätölaippa täysin suljettu veden ulostulon lämpötilan ollessa alle 85°C;
 • vesijäähdyttimen säätölaippa täysin auki veden ulostulon lämpötilan ollessa yli 110°C.
 • Siinä tapauksessa, että automaatti ei toimi, kytketään se pois ja käsiohjauksella avataan vesijäähdyttimen säätölevy täysin auki.

  VAROITUS!

  Kytkettäessä automaatti päälle käsinohjaus ei toimi.

  Maksimaalisen nousunopeuden saavuttaminen suoritetaan moottorin nimellisteholla (kaasuvipu täysin itsestä poispäin kierroksilla 2650-2700 minuutissa), pitäen yllä seuraavia edullisimpia mittarinopeuksia:


 • îmaasta 4000 m:iin asti
 • 4000:sta 5000:een
 • 5000:sta 6000:een
 • 6000:sta 7000:een
 • 7000:sta 8000:een
 • 8000:sta 9000:een
 • 9000:sta 10000:een
 • lakikorkeudessa
 • 270 km/t,
  260 km/t,
  250 km/t,
  240 km/t,
  230 km/t,
  220 km/t,
  210 km/t,
  200-190 km/t.


  Niissä tapauksissa, kun ei tarvitse saavuttaa maksimi nousunopeutta, korkeuden otto suoritetaan alennetuilla moottorin tehoalueilla. Se kasvattaa lentosädettä ja lentoaikaa, alentaa lämpötiloja ja pidentää moottorin käyttöaikaa.

  2000 metrin korkeudessa kytketään päälle ahdin. (Ahtimen toinen nopeus)

  Ei päästetä veden ulostulolämpötilaa yli 110°C yli 10 minuutiksi ja öljyn yli 115°C yli 5 minuutiksi. Veden ja öljyn lämpötilojen noustessa yli sallittujen alueiden saadaan alentaa moottorin kierroslukua 2550:n minuutissa.

  Öljyn maksimi ulostulolämpötilan ilman aikarajoitusta ei tule ylittää 110°C.

  Lennolla suositeltava veden ja öljyn ulostulolämpötila on 90-100°C.

  Öljyn ulostulolämpötilan ollessa alle 100°C ja korkeuden alle 9000 m öljynpaine on 4-9 kg/cm2.

  Öljyn lämpötilan ollessa 105°C ja yli sallitaan paineen aleneminen 3,5:een kg/cm2 kaikissa korkeuksissa.

  Sääolosuhteissa, jotka aiheuttavat jäätymistä, kytketään Pitot-putken lämmitys päälle.


  ASEISTUKSEN VALMISTELU

  Poistetaan tykkien ja konekiväärien laukaisimista varmistin.

  Varmistetaan, että aseistuksen keinuvipu sähkötaulussa on kytketty päälle.

  Varmistetaan tähtäimen ristikon valaistus. Valon ollessa heikko, kytketään sähkövalaistus.


  Sisällys

  Last modified: 2003-09-29 20:25